Lấy thông tin phần cứng của máy tính (CPU, MainBoard, Hard Disk...) bằng C#

vào lúc 08:53

Việc xem thông tin của các phần cứng là rất cần thiết. Bạn cũng có thể lấy thông tin phần cứng để viết một ứng dụng tích hợp theo thông tin phần cứng này. Tất cả các thông tin phần cứng trên máy tính bạn đều có thể lấy. Như chip CPU, bo mạch chủ MainBoard, ổ cứng Hard Disk, Card mạng…

Trong C# cung cấp cho ta một thư viện là System.Management, trong thư viện này cung cấp các hàm hỗ trợ lấy toàn bộ thông tin về phần cứng của máy. Khi viết code cho ứng dụng bạn cần khai báo thư viện này. Và cấu trúc để ta lấy thông tin như sau:
ManagementObjectSearcher MOS = new ManagementObjectSearcher("Select * From" + key);
       foreach (ManagementObject get in MOS.Get())
       {
            String thongtin= get["Thuộc tính"].ToString();
       }
            Ở đây – key: là tên phần cứng cần lấy như Win32_BIOS (MainBoard), Win32_processor (CPU)…
                        - Thuộc tính: là thông tin cần lấy của phần cứng.

Ví dụ cần lấy SerialNumber của BIOS:
ManagementObjectSearcher MOS = new ManagementObjectSearcher("Select * From Win32_BIOS");
            foreach (ManagementObject getserial in MOS.Get())
            {
                String  serial_number = getserial["SerialNumber"].ToString();
            }
Ví dụ cần lấy SerialNumber của CPU:
ManagementObjectSearcher MOS = new ManagementObjectSearcher("Select * From Win32_processor");
            foreach (ManagementObject getserial in MOS.Get())
            {
                String  serial_number = getserial["ProcessorID"].ToString();
            }

Các bạn có thể xem nhiều thông tin ở bài viết sau: How To Get Hardware Information (CPU ID,Main Board Info, Hard Disk Serial, System Information,…)
Hãy like nếu bài viết có ích →
Kết bạn với gisgpsrs trên Facebook để nhận bài viết mới nóng hổi

2 nhận xét: